Het project in detail

Tremelo Troef is de burger die inspraak heeft in het beleid van onze gemeente. We lanceerden deze campagne voor het opstellen van het meerjarenplan, maar hebben de ambitie om meer projecten participatief in te vullen!