Koning fiets!

Het woord 'veilig' in het verkeer wordt vaak aangehaald. Doch kan dit alleen als er veelvuldig, op de juiste plaatsen wordt gecontroleerd. Maar daar wringt het schoentje.

Zolang de politie in onze gemeente onmachtig blijft om daadkrachtig te controleren op snelheid, zullen snelheidsbeperkende maatregelen dode letter blijven. Zone 30-50-70, allemaal goed en wel maar degelijk materiaal om hierop te controleren ontbreekt vandaag de dag nog steeds. De politie is nog lang niet mee met de digitalisering hieromtrent, integendeel. Een zone 30 creëren is mooi doch rijdt niemand aan deze snelheid, niemand! Zelfs niet in een schoolomgeving waar deze snelheid absoluut noodzakelijk is. Durven investeren in degelijk materiaal (eenmalige kost) en herhaaldelijk controleren op dezelfde, gevoelige plaatsen kan de (overdreven) snelheid reduceren. Nu hebben veel chauffeurs, die onze gemeente doorkruisen, het gevoel dat ze hun snelheid moeiteloos kunnen aanhouden. Want er wordt toch haast niet gecontroleerd. Snelheidsboetes zullen vanuit de politiezone brt maar zelden in de bus vallen. Ik spreek van ondervinding.
Reacties
 • Tremelo Troef Postbus X

  ongeveer 11 maanden geleden

  Politiecontroles aan de verkeerslichten. Snelheidscontroles in de Grote Bollostraat.

 • Tremelo Troef Postbus X

  ongeveer 11 maanden geleden

  Wanneer wordt er iets gedaan aan de veiligheid en vooral aan de snelheid van de auto's in het centrum en vooral in de buurt van de scholen?

 • Tremelo Troef Postbus X

  ongeveer 11 maanden geleden

  Koning fiets = prima. Maar dan wordt het hoogtijd voor meer snelheidscontroles langs de Baalsebaan. Het verkeer blijft toenemen. De snelheden waarmee voertuigen t.h.v. zone 70 dag en nacht over de Baalsebaan razen, zijn zeer gevaarlijk voor iedereen. De chauffeurs weten, dat de gemeente Tremelo dit al jarenlang oogluikend toelaat. Meer dan hoogtijd om dit ernstig verkeersprobleem aan te pakken!

 • Tremelo Troef Postbus X

  ongeveer 11 maanden geleden

  Speedguns aankopen en ook gebruiken. De snelheid is te hoog.

 • Tremelo Troef Postbus X

  ongeveer 1 jaar geleden

  Zeer dringend oplossing voor de racers, oorverdovende motoren, getunede wagens die het nodig vinden om van 0 -->100 km/h te halen van rondpunt tot school op de Werchtersebaan. Echt niet normaal. Trajectcontrole of flitstoestel dringend nodig. Politiecontrole voor de niet gehomologeerde uitlaten. Zéér groot probleem. 30 zone lijkt meer 130 km/h zone.

  • Tremelo Troef Postbus X

   ongeveer 11 maanden geleden

   Baal dorp 30km/uur. Voor velen is minimum snelheid 50 à 60 km/uur.