Koning fiets!

Aanleg van zebrapaden op het kruispunt van de grote Bollostraat en de Grootlosestraat

Er zijn daar geen zebrapaden. Enkel fietsoversteek. Is voor iedereen veiliger dan.