Zorgen voor elkaar

speelpleintje aan het WZC

In Ninde is er weinig mogelijkheid voor de kinderen om te ravotten op speeltuigen. Onze bewoners zullen met veel belanstelling de kinderen volgen en voelen zich meer betrokken bij het sociale leven. De kinder-en achterkleinkinderen komen sneller op bezoek ( generaties worden verenigd). Eventueel pop-up bar in de zomermaanden.