Zorgen voor elkaar

Aanstellen van een seniorenconsulent Een ambtenaar die ervoor zorgt dat onze senioren niet aan hun lot overgelaten worden.

Hij moet toezien dat de ouderen de subsidies krijgen waartoe ze recht hebben. Er moet een sociale controle zijn wanneer ouderen alleen achterblijven. Hij moet trachten de ouderen te motiveren om buiten te komen en zich toch onder de mensen te begeven Hij kan ze helpen in de wir war van papieren en procedures, de toenemende digitalisering is moeilijk voor bejaarden,......