Zorgen voor elkaar

Alle kinderen kansen geven, want je kiest de wieg niet waarin je geboren wordt...

Zorg er voor dat kinderen kunnen deelnemen aan spel, recreatie, sport en culturele activiteiten. Het OCMW kan hiervoor samenwerkingsverbanden aangaan met Tremelose verenigingen, de scholen, de bibliotheek, de jeugd-, sport- en cultuurdienst. Beloon verenigingen via de subsidiereglementen die hier echt iets mee doen (bv. korting lidgeld, korting kamp, ter beschikking stellen van materiaal dat nodig is, ter beschikking stellen van (tweedehands) kledij voor sport of vereniging, inkomkaarten ter beschikking stellen (bv. bij optredens of evenementen).