Kinderen aan de macht

Gemachtigd opzichters aan de wijk- en dorpsschool bij start en einde van de school.

Voor de veiligheid van de kinderen. Er zijn bepaalde automobilisten die geen rekening houden met de snelheidsbeperkingen en daardoor de kinderen in gevaar brengen. Ook bijvoorbeeld als kinderen moeten opstappen op de bus naar Pimpernel.