Iedereen kan mee

Ruimer aanbod activiteiten voor mensen met een beperking

Meer activiteiten (gratis of goedkoper) en dichterbij (minder vervoerskosten). Meer fuiven op maat, bowling goedkoper, meer toneel, fitnessruimte, ... Zorgcentrum Siddartha