Iedereen beslist

Nieuwe participatie-initiatieven voor de toekomst

Proficiat om deze thema's open te trekken en mensen de kans te geven om mee na te denken en ideeën aan te brengen. Hopelijk wordt er met de aangereikte ideeën wat gedaan en volgt er in de toekomst nog zo'n initiatief. Of een tevredensheidsmeting van enkele jaren bestuur?